Denne eftermiddag ville vi ud og se, om vi kunne fange nogle agnfisk til efterårets fiskeri efter havørreder, fladfisk mv.
Vi skulle ikke sejle langt, før vi fandt flere store stimer med tobiser.
Det viste sig dog hurtigt, at andre rovfisk også havde indfundet sig på pladsen i jagten på tobiserne.
Så det blev både til flere flotte tobiser, en enkelt ulk og et par pæne makreller under fiskeriet.
Solen nåede at begynde at gå ned på turen hjem, så vi havde den flotteste himmel til at lyse op det sidste stykke af vejen.