Rapala Brugsvilkår

Gældende fra: 1. marts 2019, gældende for www.rapala.dk websites.

Ved at benytte websitet på ovenstående domæne eller ethvert underwebsite under (“websitet”) accepterer du de følgende brugsvilkår. Hvis du ikke accepterer disse brugsvilkår, må du ikke tilgå eller benytte websitet. I disse brugsvilkår henviser “Rapala” til Rapala VMC Corporation, et selskab registeret i Finland med det finske selskabs-ID 1016238-8. Du finder kontaktinformation for Rapala her.

Rapala forbeholder sig ret til at ændre eller tilpasse indholdet af websitet inklusive disse brugsvilkår på ethvert tidspunkt uden varsel.

Venligst gennemgå privatlivspolitikken for websites, da de indeholder vigtig information om dine personoplysninger. Rapalas privatlivspolitik for websites er indeholdt i disse brugsvilkår.                              

TILLADT BRUG AF WEBSITET

Du må kun vise og bruge dette website og de indeholdte materialer for din egen, ikke-kommercielle brug. Du får ikke ret til noget ejerskab eller licens til websitet eller nogen dele af dets indhold.

Som del af din egen personlige, ikke kommercielle brug, accepterer du, at du ikke fjerner oplysningerne om copyright eller ophavsret placeret på et hvilket som helst indhold. Du accepterer desuden, at du ikke ændrer, offentliggør, gengiver, duplikerer, genskaber, uploader, downloader, poster, fremviser, udfører, sender, distribuerer, tildeler, licenserer, leaser, overfører, sælger, bruger til at skabe afledte værker eller på anden måde misbruger websitet eller indholdet af websitet (helt eller delvist) til noget som helst formål. Rapala forbeholder sig alle rettigheder til websitet og dets indhold, der ikke er givet til dig. Din brug af websitet giver dig ikke nogen ret til at bruge nogen af logoerne, varemærkerne, servicemærkerne eller andre oprindelsesindikatorer, der vises på websitet.

Rapala tillader ikke uautoriseret adgang til websitet såsom, men ikke begrænset til, hacking, overbelastning eller manipulation af URL’er, der er strengt forbudt. Din brug af websitet skal være i overensstemmelse med alle gældende love.

Du accepterer at skadesløsholde Rapala og dets ledere, direktører, ansatte, agenter, distributører, partnere og tilknyttede fra og imod enhver og alle tredjeparts krav, forpligtelser, omkostninger eller udgifter, herunder uden begrænsning rimelige advokatgebyrer, der opstår fra din misbrug af websitet, herunder, men ikke begrænset til, din overtrædelse af disse brugsvilkår.

OPHAVSRET OG VAREMÆRKER

Indholdet af dette website er ophavsretsmæssigt beskyttet © i publiceringsåret af Rapala eller dets tilknyttede virksomheder.

Varemærket “Rapala®” og alle andre varemærker tilhørende Rapala, herunder men ikke begrænset til Rapala-logoer, produktnavne og handelsnavne, hvad enten de er registreret eller ej, tilhører Rapala eller dets tilknyttede virksomheder. Adgang til websitet giver ikke nogen form for licens eller anden ret til at bruge nogen mærker uden forudgående skriftlig tilladelse fra Rapala. 

Rapala forbeholder sig alle rettigheder til websitet og dets indhold, der ikke udtrykkeligt er givet til dig i disse brugsvilkår.

ANSVARSFRASKRIVELSE OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Websitet stilles til rådighed, som det forefindes, og i det omfang det er tilgængeligt. Rapala fremsætter ingen løfter eller garantier af nogen art med hensyn til driften af websitet eller indholdet af websitet. I det fulde omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, fraskriver Rapala sig alle garantier, udtrykkelige eller underforståede, i forhold til tilgængeligheden, nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af websitet.

Inden for rammerne af gældende lovgivning er Rapala ikke ansvarlig for skader af nogen art som følge af brugen eller manglende evne til at bruge websitet, eller indholdet, herunder, men ikke begrænset til direkte, indirekte, løbende eller efterfølgende skader, eventuelle tabt fortjeneste eller forretningsafbrydelse, selvom Rapala udtrykkeligt underrettes om muligheden for sådanne skader.

TILKNYTTEDE SITES    

Rapala påtager sig intet ansvar for noget indhold, der er tilgængeligt på et websted, der er linket til på Rapalas website og er oprettet og offentliggjort af en anden part end Rapala.

KAMPAGNER

Foruden disse brugsvilkår er enhver kampagne, der stilles til rådighed via websitet, underlagt de specifikke regler, der er givet i forbindelse med den pågældende kampagne. Hvis du deltager i kampagner, bedes du gennemgå de gældende regler samt privatlivspolitikken på websitet.

DINE BIDRAG

I din brug af websitet må du ikke indsende, poste eller overføre ulovligt, truende, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, hadefuldt, pornografisk eller profant materiale eller materiale, der kan udgøre eller tilskynde til adfærd, der kan betragtes som en kriminel handling, give anledning til civilretligt ansvar eller på anden måde krænker gældende lov eller på anden måde er uegnet til offentliggørelse. Du er ansvarlig for al indhold, du indsender, og indsendelse er på egen risiko. Det er en betingelse for din brug af websitet, at alle de oplysninger, du giver, er korrekte, aktuelle og fuldstændige.

Ved indsendelse accepterer du, at du ejer ethvert materiale eller har den ubegrænsede ret til at give os det, og at Rapala derfor kan offentliggøre dette materiale. Du accepterer, at du ikke tager skridt mod Rapala i forhold til det indsendte materiale.

Enhver information eller materiale, der sendes til os via websitet, via e-mail eller på anden måde, anses for IKKE at være fortroligt. Ved at sende Rapala sådanne informationer eller materiale giver du Rapala en ubegrænset, uigenkaldelig licens til at kopiere, gengive, offentliggøre, uploade, poste, sende, distribuere, offentligt fremvise, udføre, ændre, oprette afledte værker fra, overføre og ellers frit bruge disse materialer eller information, der er underlagt Rapalas privatlivspolitik for websites.

For at undgå mulig forvirring eller misforståelse med hensyn til oprindelsen af en idé accepterer Rapala ikke indsendelse af nye produktideer eller produktændringer.

SPØRGSMÅL?

Hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer, bedes du e-maile os på customerservice[a]rapalaeurope.com.