Sidste 3 dage af min ferie blev brugt på Nordsøen på det gode skib Bodil, og sidste dag skulle bruges på kulmuler. Kulmulen var en ny art for mig, så jeg glædede mit ekstra meget til denne dag.
Kulmulerne samles på denne årstid for at gyde, hvorefter de trækker ud på dybere vand og spredes mere. Gydningen var overstået, så vi skulle nok ikke regne med det helt vilde bonanza fiskeri.

Kulmulerne er meget bløde i munden, så de skal ikke pumpes op, men rulles jævnt op, og fightes på hjulet. Grejvalget denne dag blev derfor en lettere stang, shimano speedmaster slim på 12-20 lbs, der bedre skulle afbøde fiskens rusk, samtidig med at bremsen blev sat relativt løst – en diametral modsætning til langefiskeriet.

Kulmulerne jager lige over bunden, så derfor skal de fiskes ca. en meter over bunden.

Dette klares i praksis ved at man fisker med et paternosterrig med en kort krogtafs, og en meter ned til blyet, og holder bund mens man driver af sted. 
I alt blev der langet mellem 60 og 70 kulmuler på båden, jeg fik 13 stk. op til 5 kg. Største på båden denne dag var 9,6 kg, men alle øvrige fisk var under 6 kg.