Suuri Suomen ennätyskalan metsästys

Kalasta uusi vapavälinein tehty Suomen ennätys kalenterivuoden 2019 aikana käyttäen alkuperäistä Rapala-viehettä. Hauki, kuha tai ahven tulee pyytää ja dokumentoida Suomen Ennätyskalalautakunnan hyväksymällä tavalla. Palkintopotti on 10 000 euroa puhtaana käteen!

SUURI SUOMEN ENNÄTYSKALA 2019 -kilpailun säännöt:

Kisaan osallistuu Suomen ennätyskalalautakunnan hyväksymä Suomen ennätyshauki, -kuha tai -ahven (vähintään C-luokituksen saanut eli myös luotettavasti dokumentoitu ”pyydä ja päästä” -kala), joka on pyydetty kalanterivuoden 2019 aikana käyttäen Rapala-viehettä.

 

1. ILMOITA KILPAILUN JÄRJESTÄJÄLLE

Ennätyskala tulee ilmoittaa Normark Suomi Oy:lle osoitteeseen info@normark.fi

Ilmoittaessa Normarkille tulee viestiin laittaa nimi, osoite, puhelinnumero, paikka jossa kala on kalastettu, kalastuksessa käytetty viehe sekä liittää mukaan kuva jossa on kalastaja, kala ja ottiviehe. Lisäksi tarvitaan kuva, josta selviää kalan pituus. Kummassakin kuvassa saalista tulee kunnioittaa ja kaikki veriset tai muutoin epäasialliset kuvat voidaan hylätään. Normark Suomi Oy ja Rapala VMC Oyj voivat käyttää kilpailuun lähetettyjä kuvia ja materiaaleja markkinointitarkoituksiin jälkikäteen määritettävissä toimenpiteissä.

 

2. ILMOITA VIRALLISELLE SUOMEN ENNÄTYSKALALAUTAKUNNALLE

Sähköinen ilmoituslomake: www.vapaa-ajankalastaja.fi/kalailmoitus

Tulostettava ilmoituslomake: www.vapaa-ajankalastaja.fi/tulostettava-suurkalan-ilmoituslomake

Voittaja/voittajat ratkeavat Suomen ennätyskalalautakunnan kahdessa kokouksessa (syksyllä 2019 sekä alkuvuodesta 2020). Suomen ennätyskalarekisterin päivityttyä voittaja/voittajat julkaistaan ja voittajille ilmoitetaan myös henkilökohtaisesti. Mahdollisuuksien mukaan palkinnot jaetaan Helsingin Venemessuilla 2020.

Mikäli kalenterivuoden 2019 aikana tämän kilpailun puitteissa tehdään useampi uusi SM-tulos, voittosumma (10 000,-) jaetaan ennätysten tehneiden kesken.

Suomen ennätyskalalautakunta ratkaisee voittajat, päätöksestä ei voi valittaa. Kilpailun järjestäjä Normark Suomi Oy ei osallistu voittajan valintaan, muutoin kuin tilanteessa, jossa on aihetta epäillä kilpailijan rikkoneen sääntöjä. Normark Suomi Oy:llä on oikeus sulkea kilpailun ulkopuolelle henkilö, joka rikkoo kilpailun sääntöjä tai käyttää muutoin epärehellisiä keinoja. Kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan lakia, hyvää tapaa sekä näitä kilpailusääntöjä.
Normark Suomi Oy pidättää oikeuden muutoksiin, mikäli kilpailun säännöt tai kilpailun voittajan löytäminen sitä vaatii.

Nykyinen voimassa oleva ennätys (1.1.2018)

Nykyinen vapavälineillä pyydetty Suomen ennätyshauki painaa 17,80 kg ja joka on pyydetty 11.4.2009 Tainionvirrasta Hartolasta. Voimassa oleva vapavälineillä pyydetty Suomen ennätyskuha painaa 14,09 kg vuodelta 2013. Vavalla pyydetyn ahvenen ennätys on puolestaan 2,87 kg (2010).

Lisätietoa Suomen ennätyskalaloista: http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/suurkalat/2000-luvun-ennatyskalat/ (Huom! katso pyyntitavoittain (vapavälinein) pyydetyt kalat)

 


Suomen ennätyskalalautakunta

Suomen ennätyskalarekisteriin kerätään tietoja ennätyskaloista ja ravuista.
Ennätyskalalautakunta luokittelee kalat ja ravut niiden dokumentoinnin ja uskottavuuden mukaan ryhmiin (A, B, C). Vapavälineille, pyydyksille ja muille pyyntitavoille on rekisterissä omat sarjansa. Saalisilmoituksia ei lähetetä suoraan ennätyskalalautakunnalle, vaan ne toimitetaan alan järjestöjen ja lehtien kalakilpailuihin, joista rekisterin alamitan täyttävät ilmoitukset toimitetaan edelleen lautakunnan käsittelyyn. 

Suomen ennätyskalalautakunnassa ovat edustettuina Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Suomen Urheilukalastajainliitto, Suomen Ammattikalastajaliitto, Kalatalouden Keskusliitto, Luonnontieteellinen Keskusmuseo, Suomen Ympäristökeskus, Erä-lehti, Metsästys ja Kalastus -lehti ja Helsingin Sanomat. Lisäksi lautakunnan asiantuntijajäsenenä on Jussi Pennanen.
Lautakunnan puheenjohtajana toimii Kari ”Pörje” Nyberg ja varapuheenjohtajana toimittaja Veikko Rinne Erä-lehdestä. Sihteerinä toimii Jaana Vetikko Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöstä ja rekisteriä ylläpitää Juha Ojaharju Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöstä.

Ilmoitettujen kalojen hyväksyntä ja oikeudet materiaaleihin

Suomen ennätyskalalautakunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Kokouksen jälkeen (mikäli epäselvyyksiä ja tarkentamisen tarvetta ei ilmene) Suomen ennätyskalalautakunta päivittää Suomen ennätyskalarekisterin. Näin ollen vuoden aikana on mahdollista saada kaksi uutta vapakalastusvälinen pyydettyä Suomen ennätyskalarekisteriin merkittyä ennätyshaukea.

 

Rapala VMC Group -yhtiöillä on oikeus käyttää “Suuri Suomen ennätyskala 2019” -kilpailun puitteissa toimitettua materiaalia markkinoinnissaan.

Normark Suomi Oy maksaa “Suuri Suomen ennätyskala 2019” -kilpailun palkinnoista aiheutuneet verot, voittaja/voittajat saavat  palkintorahansa puhtaana käteen.